" Mindig segíts, soha ne árts " Teréz Anya

TERÉZ ANYÁNAK

1989. JÚNIUSÁBAN a

BUDAPEST-JÓZSEFVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOMBAN

ELMONDOTT BESZÉDE:

  

Köszönjük meg Istennek, hogy összehozott most bennünket, hogy az Ő szeretetét ünnepelhetjük, és ezt a szeretetet vihetjük tovább.

 Kérjük Máriát, hogy tegye a mi szívünket is olyan tisztává, olyan irgalmassá, önzetlenné, mint az Övé volt, hogy mi is képesek legyünk magunkba fogadni Jézust az Élet Kenyerét, ahogyan Mária magába fogadta Őt és nemcsak az Élet Kenyerében, hanem a szegények legszegényebbjében elrejtve is.Nővéreimmel együtt nagyon hálásak vagyunk azért, hogy meghívást kaptunk ebbe az országba, és megoszthatjuk az életeteket, de elsősorban, hogy a szegényekkel megoszthatjuk szükségleteiket. Boldogan adom nektek nővéreimet, és biztos vagyok benne, hogy velük együtt valami nagyon szépet tehetünk Istenért.Mindnyájan törekedjünk arra, hogy ebben a gyönyörű városban, Budapesten, senkise maradjon szeretet nélkül, gondoskodás nélkül, gyöngédség nélkül.Nagyon remélem, hogy rövidesen nyithatnak olyan otthont, ahova befogadhatjuk mindazokat, akik otthontalanok, akik ápolásra, gondozásra, gyöngédségre, vagy egyszerűen csak Isten gyöngéd, emberi szeretetben is, megnyilvánuló gondoskodására is szorulnak.Jézus az Örömhírt hozta számiunkra, amikor meghirdette, hogy Isten a szeretet és maga adott példát rá, arra buzdítva bennünket, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett bennünket. Jézus könnyűvé akarta számunkra tenni ezt az Isteni szeretetet, s ezért mondta azt, hogy amit a legkisebbeknek tesztek, nekem teszitek. Ha, egy pohár vizet adtok az én nevemben, nekem adjátok, ha egy gyermeket befogadtok az én nevemben, engem fogadtok be. És amikor meghalunk, és hazamegyünk Mennyei Édesapánkhoz, Édesanyánkhoz a mennyei otthonba, ott Jézus fog várni bennünket ezekkel a szavakkal: Jöjjetek Atyám áldottai, nektek készítettük ezt az otthont, hiszen nekem adtatok enni és inni, engem fogadtatok be a magatok emberi szeretetével.Ahhoz, hogy legyen erőnk ehhez a folytonos önzetlen szeretethez, egyszerű tiszta szívre van szükségünk, ezt pedig a folytonos imádság által tudjuk krisztusivá formálni.A hit gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat egymás iránt, s akik szolgálni tudnak egymásnak, azok elnyerik a szív békéjét.Hol kezdődik ez a szeretet? A családjainkban és hogyan kezdődik? Úgy, hogy együtt imádkozik a család. Mert az a család, amelyik képes együtt imádkozni, a szeretetben fog együtt élni is. És ha együtt imádkozunk, szeretni is fogjuk egymást, hiszen Isten is minden egyesünket külön- külön szeret.Hozzátok vissza az imádságot családjaitokba, vegyétek újra elő a rózsafüzért, amely Mária, és Márián keresztül Jézus életének titkairól elmélkedik.  Szenteljétek családotokat a názáreti család mintájára Istennek. Mi rendünkben a nővérekkel mindennap egy óra szentségimádást végzünk és ez ad erőt a napi munkánkhoz. Kérjétek meg plébános atyátokat, hogy a templomotokba vezessék be az egyórai szentségimádást, legalább hetente egyszer, és gyertek el, hogy családotokkal együtt, együtt imádjuk az Oltáriszentségben köztünk lévő Urat.Imádkozni fogok értetek, hogy növekedjetek életszentségben, vagyis az Isten és egymás iránti szeretetben. És ti is imádkozzatok érettünk, hogy folytathassuk a munkánkat, egyre növekvő szeretetben Isten és az emberek iránt. De azért is imádkozni fogok, hogy családjaitokban az Úristen adja meg a papi hívatás kegyelmét valamelyik fiatoknak, illetőleg a szerzetesi az egészen Istennek szentelt élethívatás kegyelmét valamelyik kislányotoknak.És ti is imádkozzatok azért is, hogy minél hamarabb megnyithassuk azt az otthont, amit tervezünk, az otthontalanoknak. És aztán legyen módotok arra, hogy csatlakozzatok nővéreink munkájához, és szerető gyöngéd gondoskodásához, hiszen ez a legnagyobb öröm az emberi életben, hogy segíthetjük egymást. A nővéreink csak alkalom arra, hogy ti mindnyájan velük együtt segítsétek és gondozzátok a szegényeket. Isten áldjon benneteket!

Szakértőink várják Önöket !